Користувацька угода

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Дана Користувацька Угода (Угода користувача) (далі – Угода) належить до сайту «Простий Брендинг», розташованому за адресою https://biletska.dp.ua/

1.2. Сайт «Простий Брендинг» (далі – Сайт) є власністю фізичної особи (Білецька Лариса Володимирівна, адреса реєстрації: вул. Робоча 20) 

 1.3. Ця Угода регулює відносини між Адміністрацією сайту «Простий Брендинг» (далі – Адміністрація сайту) та Користувачем даного Сайту.

 1.4. Адміністрація сайту залишає за собою право в будь-який час змінювати, додавати або видаляти пункти цієї Угоди без попередження Користувача.

 1.5. Використання Сайту Користувачем означає прийняття Угоди та змін, внесених до цієї Угоди. 

1.6. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цієї Угоди на наявність змін у ній.

 2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1.1. «Простий Брендинг» – Інтернет-ресурс, розташований на доменному імені biletska.dp.ua здійснює свою діяльність за допомогою Інтернет-ресурсу та супутніх йому сервісів (далі – Сайт). 

2.1.2. «Простий Брендинг» – сайт, що містить інформацію про Товари та/або Послуги та/або Інші цінності для користувача, Продавця та/або Виконавця послуг, що дозволяє здійснити вибір, замовлення та (або) придбання Товару та/або отримання послуги.

 2.1.3. Адміністрація сайту – уповноважені співробітники на управління Сайтом, які діють від імені фізичної особи Білецька Лариса Володимирівна. 

2.1.4. Користувач сайту (далі – Користувач) – особа, яка має доступ до Сайту через мережу Інтернет і використовує Сайт.

 2.1.5. Зміст сайту (далі – Зміст) – результати інтелектуальної діяльності, що охороняються, включаючи тексти літературних творів, їх назви, передмови, анотації, статті, ілюстрації, обкладинки, музичні твори з текстом або без тексту, графічні, текстові, фотографічні, похідні, складові та інші твори, інтерфейси користувача, візуальні інтерфейси, назви товарних знаків, логотипи, програми для ЕОМ, бази даних, а також дизайн, структура, вибір, координація, зовнішній вигляд, загальний стиль та розташування даного Змісту, що входить до складу Сайту та інші об’єкти інтелектуальної власності, всі разом та/або окремо, що містяться на сайті https:// biletska.dp.ua 

3. ПРЕДМЕТ УГОДИ

 3.1. Предметом цієї Угоди є надання Користувачеві доступу до Товарів та/або послуг, що містяться на Сайті. 

3.1.1. Сайт надає Користувачу такі види послуг (сервісів):

доступ до електронного контенту на платній основі, з правом придбання (завантаження), перегляду контенту;

доступ до засобів пошуку та навігації сайту;

надання Користувачеві можливості розміщення повідомлень, коментарів, рецензій Користувачів, виставлення оцінок контенту сайту;

доступ до інформації про Товар та/або послугу до інформації про придбання Товару на платній/безплатній основі;

можливість завантажувати власний контент (фото, відео, аудіо, книги, тексти)

3.1.2. Під дію цієї Угоди підпадають усі що існують (реально функціонують) на цю мить послуги (сервіси) Сайту, а також будь-які їх подальші модифікації та додаткові послуги (сервіси), що з’являються надалі. 

3.2. Доступ до сайту надається на безплатній основі. 

3.2. Доступ до сайту надається безплатно

 3.3. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до Сайту Користувач вважається таким, що приєднався до цієї Угоди.

3.4. Використання матеріалів та сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Адміністрація сайту має право

4.1.1. Змінювати правила користування Сайтом, а також змінювати зміст цього Сайту. Зміни набувають чинності з моменту опублікування нової редакції Угоди на Сайті.

4.1.2. Видаляти облікові записи Користувачів

4.1.3. Відмовляти у реєстрації без пояснення причин.

4.2. Користувач має право:

4.2.1. Користуватися всіма послугами<strong>, а також набувати будь-які Товари та/або Послуги, що пропонуються на Сайті.

4.2.2. (По)ставити будь-які питання стосовно послуг сайту:

за телефоном: +380506190835

електронною поштою:

через Форму зворотного зв’язку, розташовану за адресою: biletska.dp.ua/form

4.2.3. Користуватися Сайтом виключно з метою та порядком, передбаченим Угодою та не заборонених законодавством України.

4.2.4. Копіювати інформацію із Сайту дозволяється.

4.2.5. Вимагати від адміністрації приховування будь-якої інформації про користувача.

4.2.6. Використовувати інформацію сайту з комерційною метою без спеціального дозволу.

4.2.7. Отримати доступ до використання Сайту після дотримання вимог реєстрації.

4.3. Користувач Сайту зобов’язується:

4.3.1. Надавати за запитом Адміністрації сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до послуг цього Сайту, що надаються.

4.3.2. Дотримуватися майнових та немайнових прав авторів та інших правовласників при використанні Сайту.

4.3.3. Не вживати дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують нормальну роботу Сайту.

4.3.4. Не розповсюджувати з використанням Сайту будь-яку конфіденційну та охоронювану законодавством України інформацію про фізичних чи юридичних осіб.

4.3.5. Уникати будь-яких дій, внаслідок яких може бути порушена конфіденційність інформації, що охороняється законодавством України.

4.3.6. Не використовувати Сайт для поширення інформації рекламного характеру, інакше як за згодою Адміністрації сайту.

4.3.7. Не використовувати послуги з метою:

4.3.7.1. порушення прав неповнолітніх осіб та (або) заподіяння їм шкоди у будь-якій формі.

4.3.7.2. обмеження прав меншин.

4.3.7.3. подання себе за іншу людину чи представника організації та (або) спільноти без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників даного сайту.

4.3.7.4. введення в оману щодо властивостей та характеристик будь-якого Товару та/або послуги, розміщені на Сайті.

4.3.7.5. некоректного порівняння Товару та/або Послуги, а також формування негативного відношення до осіб, які (не) користуються певними Товарами та/або послугами, або засудження таких осіб.

4.3.7.6. завантаження контенту, що є незаконним, порушує будь-які права третіх осіб; пропагує насильство, жорстокість, ненависть та (або) дискримінацію за расовою, національною, статевою, релігійною, соціальною ознаками; містить неправдиві відомості та (або) образи на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади.

4.3.7.7. спонукання до здійснення протиправних дій, а також сприяння особам, дії яких спрямовані на порушення обмежень та заборон, що діють на території Російської Федерації.

4.3.8. Забезпечити правдивість інформації, що надається

4.3.9. Забезпечувати збереження особистих даних від доступу третіх осіб.

4.3.10. Оновити Персональні дані, надані під час реєстрації, у разі їх зміни.

4.4. Користувачеві забороняється:</p>

4.4.1. Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми та методи,

автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження вмісту Сайту.

4.4.2. Порушувати належне функціонування Сайту.

4.4.3. Будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання чи спроби отримання будь-якої інформації, документів чи матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами цього Сайту.

4.4.4. Несанкціонований доступ до функцій Сайту, будь-яких інших систем або мереж, що належать до цього Сайту, а також до будь-яких послуг, що пропонуються на Сайті.

4.4.4. Порушувати систему безпеки або автентифікації на Сайті або в будь-якій мережі, яка стосується Сайту.

4.4.5. Виконувати зворотний пошук, відстежувати чи намагатися відстежувати будь-яку інформацію про будь-якого іншого Користувача Сайту.

4.4.6. Використовувати Сайт та його Зміст у будь-яких цілях, заборонених законодавством Російської Федерації, а також підбурювати будь-яку незаконну діяльність або іншу діяльність, яка порушує права Сайту або інших осіб.

5. ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

5.1. Сайт та Зміст, що входить до складу Сайту, належить та керується Адміністрацією сайту.

5.2. Зміст Сайту захищено авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов’язаними з інтелектуальною власністю, та законодавством щодо недобросовісної конкуренції.

5.3. Придбання Товару, що пропонується на Сайті, може вимагати створення облікового запису Користувача.

5.4. Користувач несе відповідальність за збереження конфіденційності

інформації облікового запису, включаючи пароль, а також за всю без винятку діяльність, яка ведеться від імені Користувача облікового запису.

5.5. Користувач повинен негайно повідомити Адміністрацію сайту про несанкціоноване використання його облікового запису або пароля або будь-яке інше порушення системи безпеки.

5.6. Адміністрація сайту має право в односторонньому порядку анулювати обліковий запис Користувача, якщо вона не використовувалася понад 36 календарних місяців поспіль без повідомлення Користувача.

5.7. Ця Угода поширює свої дії на всі додаткові положення та умови купівлі Товару та/або надання послуг, що надаються на Сайті.

5.8. Інформація, що розміщується на Сайті, не повинна тлумачитися як зміна цієї Угоди.

5.9. Адміністрація сайту має право в будь-який час без повідомлення Користувача вносити зміни до переліку Товарів та послуг, що пропонуються на Сайті, та (або) їх цін.

5.10. Документ зазначений у пункті 5.11.1 цієї Угоди регулює у відповідній частині та поширює свою дію на використання Користувачем Сайту:

5.11.1. Політика конфіденційності:

АДРЕСА СТОРІНКИ З ПОЛІТИКОЮ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

5.12. Будь-який із документів, перерахованих у пункті

5.11.1. ця Угода може підлягати оновленню. Зміни набирають чинності з моменту їх опублікування на Сайті.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Будь-які збитки, які Користувач може зазнати у разі навмисного або необережного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача, адміністрацією сайту не відшкодовуються.

6.2. Адміністрація сайту не несе відповідальності за:

6.2.1. Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку несправностей у телекомунікаційних, комп’ютерних, електричних та інших суміжних системах.

6.2.2. Дії систем переказів, банків, платіжних систем та за затримки пов’язані з їх роботою.

6.2.3. Належне функціонування Сайту, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе жодних зобов’язань щодо забезпечення користувачів такими засобами.

7. ПОРУШЕННЯ УМОВ КОРИСТУВАЛЬНОЇ УГОДИ

7.1. Адміністрація сайту має право розкрити інформацію про Користувача, якщо чинне законодавство України вимагає або дозволяє таке розкриття.

7.2. Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення Користувача припинити та (або) заблокувати доступ до Сайту, якщо Користувач порушив цю Угоду або умови користування Сайтом, що містяться в інших документах, а також у разі припинення дії Сайту або внаслідок технічної неполадки або проблеми.

7.3. Адміністрація сайту не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за припинення доступу до Сайту у разі порушення Користувачем будь-якого положення цієї Угоди або іншого документа, що містить умови користування Сайтом.

8. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

8.1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей чи суперечок між Сторонами цієї Угоди обов’язковою умовою до звернення до суду є пред’явлення претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання спору).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. За неможливості вирішити спір у добровільному порядку будь-яка зі Сторін має право звернутися до суду за захистом своїх прав, які надано їм чинним законодавством України.

8.4. Будь-який позов щодо умов використання Сайту повинен бути пред’явлений протягом 5 днів після виникнення підстав для позову, за винятком захисту авторських прав на матеріали Сайту, що охороняються відповідно до законодавства. За порушення умов цього пункту будь-який позов залишається судом без розгляду.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту не приймає зустрічних пропозицій від Користувача щодо змін цієї Угоди.

9.2. Відгуки Користувача, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією та можуть бути використані Адміністрацією сайту без обмежень.